Name Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22
Oxyfi Realtidspositionering green yellow green green green green green
Resrobot - Reseplanerare yellow green green green green green green
ResRobot - Stolptidtabeller 2 yellow green green green green green green
SL Hållplatser och Linjer 2 green green green green green green green
SL Närliggande hållplatser green green green green green green green
SL Platsuppslag green green green green green green green
SL Realtidsinformation 4 green green green green green green green
SL Reseplanerare 3 green green green green green green green
SL Störningsinformation 2 green green green green green green green
SL Trafikläge 2 green green green green green green green
Page 1 of 2