Name Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21
Oxyfi Realtidspositionering green green green green yellow green green
Resrobot - Reseplanerare green green green green green green green
ResRobot - Stolptidtabeller 2 green green green green green green green
SL Hållplatser och Linjer 2 green red green green green green green
SL Närliggande hållplatser green red green green green green green
SL Platsuppslag green red green green green green green
SL Realtidsinformation 4 yellow red green green green green green
SL Reseplanerare 3 yellow red green green green green green
SL Störningsinformation 2 yellow red green green green green green
SL Trafikläge 2 yellow red green green green green green
Page 1 of 2